Event

Hari Ashada

ER E 7A +H(Nóngli, Liùyuè Shíwů)
Mari Berlatih Atthasila & Vegetarian
2565 TB/2021
&mpat Rebenaran Mulia
1. Kebenaran tetang adanga Dubbha
2. Kebenaran tentang sebab Daktkha
3. Kebeaaran tentaug lenyapaya Dakkha
4. Kebenaran tentang jalaa menuju lenyapaya Dukkha