Daily Quote

S.V.97

Semoga semua makhluk-makhluk hidup berbahagia, bebas dari permusuhan, kesengsaraan dan kecemasan