Daily Quote

Kegembiraan spiritual

Kegembiraan spiritual adalah memiliki keyakinan, pikiran terpusat, kegembiraan dan kebahagiaan yang timbul dari konsentrasi