Daily Quote

Dhp.XVII.232

Hendaklah orang menjaga perkataannya, hendaklah ia mengendalikannya, dan menyingkirkan perkataan-perkataan jahat (yang muncul) dari mulutnya. Melalui perkataanya, hendaklah ia berbuat kebajikan