Daily Quote

Ud.11

Berbahagialah orang-ornag yang kegembiraannya langsung berasal dari sanubari, memahami kebenaran, berpandangan bijaksana