Daily Quote

Th1.121

Mereka mengetahui makna dari apa yang dikatakan, dan setelah mengetahuinya, mereka bertindak sesuai itu, orang bijaksana itu sungguh memang seorang yang telah menguasai makna, dengan mengetahui kebenaran, mereka istimewa